Hospic je až do poslední chvíle o životě.
A ten může být delší a hezčí, než čekáte.

Cicely Mary Sauders

 

Klub přátel

 

Pravidelné dárce, kteří se nám pomocí odkazu
https://www.hospicpt.cz/prachatice/klub-pratel
na našich internetových stránkách přihlásí jako členi do Klubu přátel:

  • zveme na naše benefiční akce
  • informujeme pravidelně o dění na všech pracovištích hospice prostřednictvím hospicového zpravodaje /vychází 4x ročně/
  • zveme na každoroční setkání významných dárců našich hospiců
  • nabízíme jim vzdělávání v kurzech pro domácí pečující aj.
     

Vedoucí Klubu přátel hospice:
Jitka Tomanová
tel: 604 156 067
e-mail: projekty@hospicpt.cz

 


Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

Zobrazit nastavení cookies